Opbouw Energierekening

In de jaren dat ik op de energiemarkt actief ben geweest, heb ik veel mensen gesproken die met gefronste gezichten naar de energierekening kijken. Er staat veel op en het is voor de gemiddelde persoon met weinig kennis over de energiemarkt een raadsel. Het ACM (Autoriteit Consument & Markt) vindt dat de energierekening duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor de consument. Er is in 2010 een richtlijn opgesteld met criteria waaraan een energierekening aan moet voldoen. Deze sinds eind 2014 niet meer van toepassing. Ik leg het voor u uit.

Onderzoek
Een onderzoek van www.gaslicht.com over de wijze van facturering heeft uitgewezen dat een energierekening eenvoudig naast elkaar te leggen moet zijn. Dit zodat u goed kunt nakijken of er iets klopt of niet. Volgens het onderzoek moet dit duidelijk te blijken zijn:

– op welke periode de factuur betrekking heeft
– wat het totale verbruik is geweest (in kWh en/of m3
– wat het elektriciteitstarief of gastarief waarvoor geleverd is, is geweest. Dit moet kloppen met de tarieven die in de overeenkomst staan en met eventueel tussentijdse tariefwijzigingen. In deze tarieven moeten alle belastingen en toeslagen zijn opgenomen (BTW, energiebelasting, etc)
– welke hoeveelheid verbruikt is tegen welk tarief
– wat de vaste kosten zijn geweest, zoals de leveringskosten en netbeheerkosten
– wat de vermindering van energiebelasting is
– wat de totale kosten zijn geweest van het energieverbruik in de betreffende periode
– wat de klant in totaal ontvangt of verschuldigd is na aftrek van de reeds verrekende termijnbedragen en welke termjnen in deze verrekening zijn meegenomen

Mocht u zelf energie opwekken en deze energie teruglevert aan het net, dan moet de factuur dit ook duidelijk aantonen.

De kostenposten van de energierekening
De prijs van energie bestaat uit 3 onderdelen. Dit zijn de levering, netbeheer en de belastingen. De gemiddelde energierekening bestaat uit

– 45,3% leveringskosten
– 38,2% belastingen
– 16,5% uit netbeheerkosten

1. De Levering
U betaalt uw energieleverancier leveringskosten voor het gas en stroom dat zij u leveren. De leveringstarieven zijn in het geval van een variabel contract verschillend door het jaar heen. De leveringstarieven op uw jaarafrekening zijn daarom ‘gemiddelde’ tarieven over de periode waarin u de energie heeft verbruikt. Als u een vast contract heeft (voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar), dan staan deze tarieven al vast.

2. De Transport
Er worden voor u kosten in rekening gebracht voor uw aansluiting op het energienet en de kosten van het transport van gas en stroom. Dit doet uw energieleverancier namens de netbeheerder. Vanaf 1 augustus 2013 ontvangt iedereen een gecombineerde energierekening.  Oftewel een factuur van uw leverancier met zowel de leveringskosten als de netwerkkosten. De ACM bepaalt hoeveel u betaalt voor de aansluiting en het transport van gas en stroom, niet uw leverancier.

3. Huur van de gasmeter en elektriciteitsmeter
De gasmeter en elektriciteitsmeter huurt u bij uw netbeheerder. U kunt niet kiezen bij wie u de meter huurt, dit ligt namelijk aan de regio waar u in woont. De overheid beslist hoeveel het kost om een gasmeter of elektriciteitsmeter te horen, niet uw leverancier.

4. Energiebelasting
Omdat energieverbruik het milieu belast, heft de overheid een belasting over uw verbruik. Dit is de energiebelasting. Op deze manier wilt de overheid er voor zorgen dat u minder energie gaat gebruiken om het milieu te redden. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door uw energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Van de overheid heeft iedereen recht op een heffingskorting en deze wordt per elektriciteitsaansluiting voor u toegekend. U kunt dit zien als een korting. Deze is elk jaar verschillend en wordt verrekend via uw energierekening.

5. ODE (Opslag Duurzame Energie)
Sinds 1 januari 2013 bestaat er een heffing die u betaalt, namelijk de ODE. Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Dit tarief voor de opslag geldt per kWh stroom en per m3 gas.

7. BTW
Eerder was de BTW 19%. Sinds 1 oktober 2012 is deze verhoogt naar 21%. De BTW betaald u over de transport, levering, de huurt van de meter en de energiebelasting.